Medlemmer i Hvidovre Handicapråd

Hvidovre Handicapråd består af 14 medlemmer. Syv udpeget af Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Hvidovre og syv medlemmer udpeget af Hvidovre Kommunalbestyrelse.

Medlemmer af Handicaprådet 2014-2017

Formand: Jan Nielsen
Næstformand: Maria Durhuus


Medlemmer udpeget som repræsentanter for Kommunalbestyrelsen:


Lars G. Jensen
Suppleant: Benthe Viola Holm

Maria Durhuus
Suppleant: Mikail Erman

Ivan Fogtmann
Suppleant: René Langhorn 

Steen Ørskov Larsen 
Suppleant: Kenneth F. Christensen

Annette Møller Sjøbeck 
Suppleant: Kristina E. Young 

Børne- og Velfærdsforvaltningen:
Susanne Samuelsen
Suppleant: Vakant

By- og Teknikforvaltning:
Connie Kirkegaard Nielsen
Suppleant: Robin Lybecher


Medlemmer fra DH-Hvidovre (Danske Handicaporganisationer)


Jan Nielsen (Diabetesforeningen)
Suppleant: Anja Nielsen

Anni Maria Knøsgaard (Scleroseforeningen)
Suppleant: Anja Nielsen

Peter Rytter Nielsen (LEV)
Suppleant: Anja Nielsen

Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindsfonden)
Suppleant: Anja Nielsen

Kim L. Jørgensen (Scleroseforeningen)
Suppleant: Anja Nielsen

Peter Røjgaard (Dansk Blindesamfund)
Suppleant: Anja Nielsen

Jeanette Gjøg (LEV) 
Suppleant: Anja Nielsen